• Hur kan vi frigöra den potential som finns i människor?

  Det är lättare att forma en strategi i en affärsplan än att få den att hända bland ledare och medarbetare i vardagen. ALM Improvement stöttar och tränar människor i företag och organisationer i utvecklings– och förändringsprocesser genom anpassade träningsprogram med fokus på framgångsrika beteenden, grupp– och individutveckling samt coaching.

  Vi inom ALM Improvements samverkan har alla egen erfarenhet av att prestera på hög nivå över tid men samtidigt en insikt i att människan bakom prestationen behöver vara med  – hela vägen.

 • Att bygga team är en process!

  Att bygga team är en process!

  Teamarbete är viktigt för att öka organisationens produktivitet och lönsamhet. För att en samling människor skall bli ett effektivt team krävs det både kunskap, strategi och träning. Våra träningsprogram för grupper är processinriktade och bygger på vetenskaplig forskning samt har ibland inspiration från idrottens värld där träning är en naturlig del för att skapa framgångsrika lag.

  Vi har kompetensen att hjälpa er att få grupper på arbetsplatsen att samarbeta, ha en öppen kommunikation, ge effektiv feedback samt hantera de konflikter som behövs för att gruppen skall prestera mot tydliga mål.

 • Ökad prestation med mening och glädje

  Ökad prestation med mening och glädje

  I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare. Fler och fler företag börjar också förstå sambandet mellan kulturen och medarbetarnas prestationsförmåga. Men en god företagskultur kan inte skapas en gång för alla – den skapas varje dag.

  ALM Improvements träningsprogram bygger på att alltid öka gruppens, individens och företagets prestation. Sanningen bakom hög prestation och att känna sig nöjd med sin prestation är djupa humanistiska behov för att ge våra liv mening, att lära oss för att bli bättre människor och tillsammans skapa en bättre värld. För att uppnå lönsamhet samt framgång på sikt behöver vi veta vårt syfte med vad vi gör och vart vi är på väg.

  Tjänster

Tjänster

Organisation & Grupper

Organisation & Grupper

Satsa på personalen! Det går att förena maximal prestation med mänsklighet. Alm Improvement skapar träningsprogram för framgångsrika beteenden nära affären.

Coaching & Omställning

Coaching & Omställning

ALM Improvement erbjuder samtalsstöd i utveckling, omställning  och förändring. Detta görs med ett coachande förhållningssätt av certifierade coacher.

Föreläsningar

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar inom teamutveckling, meaning & perfomance, ledarskap,  värdebaserad kultur.  Har ni  en idé om ett ämne som är aktuellt för er.  Hör av er så levererar vi.

Kundkommentarer

Samarbete och tydliga spelregler i gruppen
” Kontoret var i behov se över gruppens samarbete och gemensamma spelregler. Anne-lee Mellström har både de pedagogiska verktygen, kunskapen samt förhållningssättet att coacha grupper och individer framåt. Med hennes hjälp synliggjordes de beslut som behövde tas, vi löste våra knutar och på det sättet skapades ny energi i gruppen samt hållbara framgångsnycklar för hela företaget.”

 

Ulrica Källhammer
Kontorschef/FranschisetagareHusmanHagberg Luleå/Boden/Gällivare

Proffsig och förtroendegivande

”Anne-Lee hjälpte oss att lära känna varandra bättre, ta fram konkreta spelregler samt att öka vår lagkänsla i teamet. Allt för att vi ska kunna samarbeta bättre, öka vår prestation samt känna glädje på jobbet. Hennes förmåga att skapa öppenhet i teamet samt utmana varje individ är både proffsigt och inger förtroende. Tack för effektiv träning!”

Margareta Hedlund
Teamledare Via travel Group & MeetingVia Travel Group

Bra samarbetspartner

Vi har anlitat Anne-Lee Mellström flera gånger i samband med omorganisationer på Posten. De personer som hon har träffat i enskilda samtal har behövt extra stöd i sin nya livssituation.
Anne-Lee har genom sitt professionella och förtroendegivande arbetssätt varit en bra samarbetspartner för oss, och vi kommer med förtroende att vända oss till henne även i framtiden” .

Ulla Wiberg
Posten Futurum Omställning

Stor nytta i mitt arbete

Ledarskapscoaching mellan träffarna i ett träningsprogram för arbetsgruppen på biblioteket i Upplands-Bro kommun:
”Anne-Lee har genom sitt engagerade och coachande förhållningssätt samt verktyget Humanprofil skapat insikter för mig i mitt ledarskap. Dessa insikter kommer att jag att ha stor nytta av i mitt arbete med att leda människor.”

Kristina Herrlander
Bibliotekschef UpplandsBro Kommun